www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Αγορά Εργασίας
Job Market

 

Εύρεση Απασχόλησης - Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η υποστήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων του Ιδρύματος στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

 

Θέσεις Εργασίας

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί το σύνδεσμο αυτό τόσο για προκηρύξεις - διαγωνισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και για ευκαιρίες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

To Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω της υπηρεσίας του, της διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας συνεργάζεται με μια σειρά από επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και που προέρχονται από ολόκληρη την Ελλάδα.

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Μηχανές αναζήτησης και χρήσιμες διευθύνσεις για την εύρεση εργασίας.

 Πτυχιούχος Βιοϊατρικών Επιστημών/ Ιατρικών Εργαστηρίων/Νοσηλευτικής ή/ και Μηχανικού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Πτυχιούχος Βιοϊατρικών Επιστημών/ Ιατρικών Εργαστηρίων/Νοσηλευτικής ή/ και Μηχανικού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων ιστικής αναγέννησης – επεξεργασία και διάθεση ιστικών μοσχευμάτων» (Ε-11700) – Απόφαση 476ης/19-1-2012 συν. Δ.Σ του ΕΚΕΦΕ ”Δ’, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου με δυνατότητα παράτασης, για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών όπως αναφέρεται στο συνημμένο.

Θέση 1: Πτυχιούχου Βιοϊατρικών Επιστημών/ Ιατρικών Εργαστηρίων/Νοσηλευτικής ή/ και μηχανικού βιοϊατρικής τεχνολογίας

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:22.10.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Assistant Accountant

Assistant Accountant

At June Homes we are revolutionizing the experience of living with roommates, by converting luxury homes into stress free roommate arrangements. Our tenants (we call them members) choose June Homes because of its convenience, flexibility, fully furnished rooms and a community of like-minded friends.

One of the TOP performing real estate tech startups in USA is hiring an Assistant Accountant.

We are looking for someone to join us as a staff Member of our back-office team in Athens.

Responsibilities:

 • Maintain subsidiary accounts by verifying, allocating, and posting transactions.
 • Accounts Receivable/Accounts Payable
 • Generate Financial Reports and Balance Sheet
 • Balance subsidiary accounts by reconciling entries.
 • Maintain general ledger by transferring subsidiary account summaries.
 • Balance general ledger by preparing a trial balance; reconciling entries.
 • Creating and maintaining filing systems
 • Help with office needs, ensures supplies are in stock, rent invoices are paid/etc
 • Intercompany & other Vendors Reconciliations, Processing & Posting
 • Manage the client internal database system
 • Other

In young companies it is very common that one team member "wears multiple hats" and is responsible for many aspects of operations. You should be ready to wear multiple hats, manage multiple tasks at a time and learn on the go.

Απαραίτητα Προσόντα

Requirements:

 • University degree in Accounting, Finance or Economics
 • Mush Have at least 1 Year of Work Experience
 • Must Understand and Master Skills in Using Accounting Software
 • Prefered Property Management Experience
 • Good knowledge of English and computer skills
 • Strong analytical skills and the ability to organize, summarize and communicate effectively complex financial information
 • Attention to detail
 • Team player
 • Well organized
Ημερομηνία:22.10.2019
Πηγή:www.career.uth.gr

 

Λογιστής

Λογιστής

Περιγραφή Θέσης

 • Προετοιμασία μηνιαίων και ετήσιων φορολογικών υποχρεώσεων
 • Προετοιμασία μηνιαίων αναφορών (reporting)
 • Γνώσεις ΕΛΠ
 • Γνώσεις Εργατικών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-4ετών σε μεγάλο λογιστικό γραφείο ή σε ελεγκτική εταιρεία
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ Λογιστικής
 • Προϋπηρεσία στον τουριστικό/ξενοδοχειακό κλάδο θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
 • Δυνατότητα ταξιδιών στην Σαντορίνη μηνιαίως
 • Γνώση λογιστικού προγράμματος Epsilon Net
 • Άριστη γνώση Microsoft Office

Απαραίτητα Προσόντα

 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνέπεια στην εργασία, πνεύμα συνεργασίας
 • Επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Εχεμύθεια
Πηγή:22.10.2019
Ημερομηνία:www.kariera.gr

 

Βοηθός Λογιστή

Βοηθός Λογιστή

Λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο στην πόλη της Κορίνθου αναζητά υπάλληλο/βοηθό λογιστή για την κάλυψη μίας εσωτερικής θέσης. Απαιτείται άριστη γνώση τήρησης διπλογραφικών και απλογραφικών βιβλίων, καθώς και εργατικών θεμάτων και προγραμμάτων μισθοδοσίας.

Απαραίτητα Προσόντα

 • ΑΕΙ/ΤΕΙ  Λογιστικής/Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Επαγγελματική εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο ή σε λογιστικό γραφείο 3 έτη τουλάχιστον
 • Άριστη γνώση εργατικών θεμάτων και προγραμμάτων μισθοδοσίας (γνώση προγράμματος UNION θα προτιμηθεί)
 • Τήρηση διπλογαρφικών και απλογραφικών βιβλίων (γνώση προγράμματος ACADEMIA θα προτιμηθεί)
 • Γνώση και τήρηση διαδικασιών Λογιστηρίου
 • Εξοικείωση σε προγράμματα μηχανογραφημένης λογιστικής
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας

Ημερομηνία:22.10.2019
Πηγή:www.kariera.gr
 

Νομικός Σύμβουλος στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας

Νομικός Σύμβουλος στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.) απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με φυσικό πρόσωπο, προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες ως Νομικός Σύμβουλος για την υλοποίηση της Πράξης.

3.1 Απαιτούμενα Προσόντα

3.1.1 Πτυχίο Νομικής

3.1.2 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε σχετικό πεδίο (Εθνικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις)

3.1.3 Προϋπηρεσία τουλάχιστον Τριών (3) ετών ως νομικός σε αντικείμενα εθνικού δικαίου/ ευρωπαϊκού δικαίου/ δημοσίων συμβάσεων

Για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων προσόντων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, και αποδεικτικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ενότητες 4 και 5 της παρούσης.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται:

 Να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε συνημμένο Υπόδειγμα στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης)

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει σαφώς η εργασιακή εμπειρία (σε έτη)

 Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των αναγραφόμενων στην εκδήλωση ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σημείωμα.

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση i Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , μέχρι τις 29/10/2019 και ώρα 18.30, με συνημμένα τα παραπάνω έντυπα σε μορφή PDF, με την ένδειξη: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση Νομικού Συμβούλου για την Υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων Τεχνητών» με αρ. ΟΠΣ 5035205

Για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα τηλέφωνα: 210‐ 3680722 και 210-3680758

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο
Ημερομηνία:22.10.2019
Πηγή:www.career.uth.gr
Attachments:
Download this file (Ω1ΝΔ469ΗΡΙ-59Α.pdf)Ω1ΝΔ469ΗΡΙ-59Α.pdf[ ]798 Kb
 

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωριαία αποζημίωση, συνολικά έξι (6) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» για την περίοδο 2019-2020 στο Δήμο Τρικκαίων.

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο. του Δήμου Τρικκαίων υποβάλλουν αίτηση που πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά :

1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τόπος –Προθεσμία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. Επικοινωνίας 243 135 1182) μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα των Τρικάλων και συγκεκριμένα από 20.10.2019 έως και 29.10.2019.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο
Ημερομηνία:22.10.2019
Πηγή:www.trikalacity.gr
 

Traineeship positions- ICT Infrastructure and Support in the European Chemicals Agency (ECHA)

ECHA/TRN/2020/004 - ICT Infrastructure and Support - Unit I1

The IT Infrastructure and Support Unit manages services to ensure the adequacy, availability and performance of ECHA's IT Infrastructure and products. It ensures the smooth deployment into production and operations of ECHA's IT systems. It offers support services to internal and external users. The Unit is composed of two Programmes, with the Trainee joining the ICT Helpdesk Programme. ICT Helpdesk provides support and expert advice to internal and external customers on an array of back office and bespoke applications, managing hardware stock, providing a centralised incident management helpdesk for IT Services; the Programme manages contracts and contractors delivering many of the services, provides project management for Identity Access management (IAM) and reporting on incident management.

Assignment

The ICT Helpdesk trainee will assist the ICT Helpdesk Team with projects and operational work to support the business needs of the different IT areas. He/she will act as the internal support for ECHA staff in IT issues, receiving and logging calls and performing analysis and troubleshooting of incidents. The ICT Helpdesk Trainee will be required to provide solutions and advice to the users or escalate incidents to the appropriate team. The main duties of the role shall cover, among others:

 Assisting in setup and maintenance of office automation environments (installation of workstations, printers, telephones and other peripherals, dual-factor authentication token assignment);

 Contributing towards resolving incidents as first line support in (mostly) Microsoft Windows and Office environment;

 Supporting the ICT HD Team in the roll-out of the projects planned for 2020 (Office 365 roll-out, Edge browser, …)

 Supporting the logistics aspects of ICT related activities (receiving deliveries, moving of ICT assets, etc.);

 Supporting the activities related to the annual inventory of ICT assets;

 Assisting in the encoding of incoming incidents at ICT Helpdesk and assigning them to relevant support groups in collaboration with the other members of the team;

 Assisting to incident management according to the Remedy functionalities and classification by applying best practice methodology to incident management, thu sensuring high levels of quality in terms of content and drafting as well as timeliness;

 Contributing to the further development and improvement of the ICT helpdesk IT tools as to the classification system of questions enabling an appropriate knowledge management.

Profile

 Completed university studies at least to bachelor degree level in Information Technology, Computer Science, Process Engineering;

 Analytical capabilities, problem solving attitude and technical skills on Networking TCP/IP stack and Windows Operating Systems;

 Experience in using MS Office tools;

 Theoretical and/or practical experience with commercial service management tools (e.g. Remedy ticketing system) and ITIL practices;

 Experience in an international/multicultural environment;

 Good communication and interpersonal skills;

 Aptitude for team work;

 Excellent command of written and spoken English.

Starting Date: 01 March 2020

Duration: 6 months

Deadline for applications: 18 November 2019 at midnight 24:00 Helsinki time (23:00 p.m. CET)

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:21.10.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Traineeship in Registry of the Board of Appeal in the European Chemicals Agency (ECHA)

ECHA/TRN/2020/003 – Registry of the Board of Appeal (RBoA)

The Registry assists the Board of Appeal (RBoA) in the exercise of the latter’s duties. The Registry administratively supports the Board of Appeal, develops implementing rules related to appeal proceedings, advises on the appeal procedure, performs admissibility checks and manages all correspondence related to appeal proceedings and with the public in general. It supports the Board of Appeal in drafting decisions and organising oral hearings in the appeal cases.

Trainee Assignment

Trainee will assist the Registry in the tasks that include:

 Legal research and analysis;

 Support in drafting decisions, in particular summaries of pleas and arguments, drafting summaries of BoA’s decisions;

 Drafting rules and templates;

 Participation in development and update of legal databases.

Trainee Profile

Law degree;

 Good knowledge of EU law with an interest in administrative and regulatory law;

 Good communication and interpersonal skills;

 Aptitude for team work;

 Experience in using MS Office tools;

 Good English skills both written and spoken (as this is the working language of the Agency).

Starting Date: 01 March 2020

Duration: 6 months

Deadline for applications: 18 November 2019 at midnight 24:00 Helsinki time (23:00 p.m. CET)

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:21.10.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Traineeship in Legal Affairs in the European Chemicals Agency (ECHA)

ECHA/TRN/2020/002 - Legal Affairs Unit (E2) Traineeship in Legal Affairs in the European Chemicals Agency (ECHA)

The Unit for Legal Affairs provides legal advice and support to the Agency on all issues having legal implications. It verifies that ECHA's regulatory and administrative procedures and decisions are legally sound and consistent. It is in charge of defending ECHA’s interest in any appeal or court proceedings. It ensures that ECHA's intellectual property rights are respected and coordinates the management of complaints and requests to access documents.

Trainee Assignment

In this traineeship you will have the opportunity to participate in the activities of the Legal Affairs unit while being assigned specific tasks such as:

 conducting research in legal journals and case-law

 providing summaries and analysis of legal texts

 performing ad hoc tasks according to the needs of the Unit

Trainee profile

To be successful in this traineeship you have:

a background in law

 knowledge of EU law

 strong analytical and research skills

 sense of commitment and responsibility

Starting date: 01 March 2020

Duration: 6 months

Deadline for applications: 18 November 2019 at midnight 24:00 Helsinki time (23:00 p.m. CET)

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:21.10.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Traineeship positions in the European Chemicals Agency (ECHA) (Chemistry, Biochemistry, Ecotoxicology, Toxicology,Environmental Sciences)

Traineeship positions in the European Chemicals Agency (ECHA) (Chemistry, Biochemistry, Ecotoxicology, Toxicology,Environmental Sciences)

ECHA/TRN/2020/001 – Hazard Assessment Units – Unit C2, Unit C3, and Unit C4

The Hazard Assessment Units, C2 – C4 work in close cooperation, with all three Units conducting dossier evaluations (i.e. compliance checks and the examination of testing proposals) and managing substance evaluation. They ensure that the Agency is well prepared to carry out these activities by utilising the best possible scientific, technical and regulatory capacity and working in an efficient and transparent way. The Units also provide scientific and technical input to helpdesk activities, and to the development of guidance documents and scientific IT tools, within the scope of their competence. In this professional and challenging setting we have opening for trainees with analytical skills and a pro-active attitudes.

Assignment

In this traineeship you will have the unique possibility to work with tasks related to dossier evaluation or substance evaluation under REACH. In this role you willb support the Hazard Assessment Units in their daily activities. Depending on your experience and profile these tasks may include:

 Contribution to the assessment of physico-chemical, ecotoxicological and/or toxicological data in the registration dossiers;

 Contribution to the administrative support of the dossier evaluation work performed by ECHA;

 Contribution to the coordination and administrative support of the substance evaluation work performed by EU Member States;

 Support to the implementation and planning of the scientific and administrative IT tools supporting the evaluation processes;

 Contribution to extracting, collecting and presenting scientific information related to Knowledge Management.

Profile

 Completed university degree in a science field related to the area of the REACH regulation (Chemistry, Biochemistry, Ecotoxicology, Toxicology,

Environmental Sciences, etc.);

 Good analytical skills;

 Proactive attitude;

 An eye for detail;

 Goal-orientation;

 Good communication and interpersonal skills;

 Aptitude for team work;

 Good English skills both written and spoken (as this is the working

language of the Agency).

Starting Date: 01 March 2020

Duration: 6 months

Deadline for applications: 18 November 2019 at midnight 24:00 Helsinki time (23:00 p.m. CET)

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:21.10.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

 

Γεωπόνοι, Κτηνίατροι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι και Ιχθυολόγοι στο ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ

Γεωπόνοι, Κτηνίατροι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι και Ιχθυολόγοι στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΚΔΙΔΕΙ την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, επί τη βάσει της οποίας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως Υπεύθυνοι Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης (Υπεύθυνοι Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων σύμφωνα με την αριθμ.32/15688/25.01.2019 Υπουργική Απόφαση).

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ θα συνάψει συμβάσεις έργου με αναδόχους Γεωτεχνικούς: Γεωπόνους, Κτηνίατρους, Δασολόγους, Γεωλόγους και Ιχθυολόγους, μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, εγγεγραμμένους στο Μητρώο απασχόλησης Γεωτεχνικών

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο: http://katartisi2019.elgo.gr από 08/10/2019 έως και 22/10/2019

Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω ηλεκτρονικού συστήματος προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της πρόσκλησης, στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επομένη εργάσιμη ημέρα.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:17.10.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 


Σελίδα 1 από 896

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20883
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 12076378