www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης – TRANSCOOP Α.Μ.Κ.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου (Developing Identity ON Yield, SOil and Site) - «DIONYSOS»» - Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 (Κωδ. MIS 5016090), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα 10 μηνών (με ενδεχόμενο παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) σε ένα/μία (1) Μηχανικό Χωροταξίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης με σχετική επαγγελματική εμπειρία με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 10.808,00 Ευρώ.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Να διαθέτει ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του έργου 2 ετών.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Μεταπτυχιακός ή/και διδακτορικός τίτλος σπουδών σε αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ – ΔΙΚΑΤΣΑ
 • Εμπειρία σε θέματα τοπικής - χωρικής ανάπτυξης
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό ψηφιακού περιεχομένου
 • Βασικές γνώσεις Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) – Δυνατότητα ψηφιοποίησης
 • Εμπειρία από τη συμμετοχή στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων, ή έργων ΕΣΠΑ ή άλλων έργων συναφών με το αντικείμενο του έργου
 • Δυνατότητα ικανοποιητικού χειρισμού της Αγγλικής (κατανόηση, ομιλία, γραφή)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ 21. Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00

Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στην έδρα της Εταιρίας Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης – TRANSCOOP Α.Μ.Κ.Ε., Αλ. Μιχαηλίδη 17, Τ.Κ. 55236 Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Δευτ. έως Παρ..

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, η TRANSCOOP ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων των αιτήσεων που θα αποσταλούν.

Πληροφορίες για την πρόσκληση διατίθενται γραπτώς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Τατιάνα Βασιλείου

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

 

Ημερομηνία:11.12.2018

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20882
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 12076266