www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Postgraduate -- Notice


ΠΜΣ "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Β΄ ΦAΣΗ)

Δόθηκε παράταση στην υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη. " Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, ενώ τα μαθήματα του ΠΜΣ ξεκινούν την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016.

Στον σύνδεσμο http://upload.users.uth.gr/ θα βρείτε τη νέα προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://urban-redevelopment.prd.uth.gr

 

ΠΜΣ ΤΗΜΜΥ "Εφαρμοσμένη Πληροφορική"

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική». Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε

  • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλουν να επικαιροποιήσουν/εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ή να ειδικευτούν στις τελευταίες εξελίξεις της Επιστήμης των Υπολογιστών
  • Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που θέλουν να ειδικευτούν στην Πληροφορική
  • Πτυχιούχους Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων και ΑΤΕΙ που επιζητούν νέες ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης σε διαφορετικό τομέα από αυτόν που σπούδασαν

Η παρακολούθηση των διαλέξεων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας κατά την διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών.

Οι απόφοιτοι Τμημάτων συναφών προς το αντικείμενο της Πληροφορικής μπορούν να αναγνωρίσουν, κατόπιν αιτήσεώς τους και απόφαση της ΓΣΕΣ, μέχρι τρία (3) μαθήματα, συνολικά 22,5 μονάδων ECTS.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ισχύουν νέα, μειωμένα κατά 20%, δίδακτρα.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στον παρακάτω ιστότοπο http://pgadmissions.inf.uth.gr,και να καταθέτουν τα έντυπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τη Δευτέρα 26  Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, υπεύθυνη υπάλληλος: Κουγιουμτζίδου Ελένη Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 38221 Βόλος, τηλ. 24210-74934

 

 

ΔΠΜΣ ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση».

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, ΤΕΦΑΑ, Πολυτεχνικών Σχολών, Νοσηλευτικής και συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ (Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας κλπ.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας, ύστερα από απόφαση της ΕΔΕ.

Στους τρεις πρώτους αποφοιτήσαντες, με την υψηλότερη βαθμολογία, δίνονται υποτροφίες.

Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάμηνα (Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει

12 υποχρεωτικά μαθήματα, εργαστήρια και εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Υποβολή αιτήσεων (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier) έως και 09.9.2016 και ώρες 10:00 έως 13:00.

Η Αίτηση Συμμετοχής και το Βιογραφικό Σημείωμα παρακαλούμε να αποσταλούν ΚΑΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.med.uth.gr/pmsasa).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 8ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΤΕΙ Κρήτης

Το Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ανακοινώνει την έναρξη του 8ου κύκλου σπουδών, του διετούς αυτοδύναµου Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» (ΠΜΣ ΛΕ), από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2016-'17.

Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δυνατότητα επιλογής παρακολούθησης των µαθηµάτων µη- ειδικότητας (δηλ. 6 και ½ στο σύνολο των 14 µαθηµάτων των Α’, Β’, και Γ’ εξαµήνων), είτε, µε τεχνολογίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε δια ζώσης, είτε µε συνδυασµό των δύο.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι.) ενώ προβλέπονται δίδακτρα για την παρακολούθησή του (βλ. θεσµικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ΛΕ).

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

1. Βαθµός πτυχίου.

2. Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον lower.

3. Δύο (2) συστατικές επιστολές (κατά προτίµηση από µέλη ΔΕΠ ή ΕΠ).

4. Προσωπική συνέντευξη.

5. Συναφής επαγγελµατική εµπειρία.

6. Τυχόν δηµοσιευµένες ερ ευνητικές εργασίες.

7. Άλλοι τίτλοι σπουδών Α.Ε.Ι.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται στο διάστηµα από Δευτέρα 01 Αυγούστου 2016 έως και Δευτέρα 19 Σεπτεµβρίου 2016 (σφραγίδα ταχυδροµείου): Ταχυδροµική Διεύθυνση: Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ. .Ο., Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, Γραµµατεία ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική, Εσταυρωµένος, 7100 4 Ηράκλειο, Κρήτη. Υπόψη κκ. Ε.Χήτα, ή Α.Μαστοράκη.

Επειδή έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες της µετατροπής του υφιστάµενου ΠΜΣ ΛΕ, σε Διατµηµατικό ΠΜΣ ΛΕ µε το οµόλογό µας Τµήµα ΛΧ του Πανεπιστη µίου Μακεδονίας, οι φοιτητές που θα επιλεγούν αναµένεται να υπαχθούν στο νέο καθεστώς (1ος κύκλος Διατµηµατικού ΠΜΣ ΛΕ) µετά τη δηµοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.

Αναλυτικές πληροφορίες τόσο για τα δικαιολογητικά όσο και για τη λειτουργία του ΠΜΣ ΛΕ δίνονται στην ιστοσελίδα του http://www.teicrete.gr/msc-accaud/.

 

Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Σπουδές

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) διατηρώντας ως προσανατολισμό την παροχή ανώτατων ποιοτικών σπουδών ανακοινώνει την έναρξη του όγδοου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Διεθνείς Σπουδές. Το Π.Μ.Σ. έχει ως στόχο οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο στην Επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει εξειδικευμένη εκπαίδευση στα επιστημονικά πεδία των Διεθνών Σχέσεων, της Εξωτερικής Πολιτικής, της Διπλωματίας, της Πολιτικής Επιστήμης και των Ευρωπαϊκών Θεσμών και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού (Master’s) στις εξής κατευθύνσεις:

1)Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση: Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία

2)Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση: Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν έναν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που θα προσφέρει σοβαρές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές. Απόφοιτοι του προγράμματος απασχολούνται σήμερα σε αξιόλογες θέσεις στη δημόσια διοίκηση, στις ένοπλες δυνάμεις, σε πολυεθνικές εταιρίες καθώς και σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Το πρόγραμμα αποτελείται από δυο στάδια, το στάδιο διεξαγωγής των μαθημάτων που διαρκεί δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και το στάδιο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας και συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με την εμπειρική μελέτη ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για το Πανεπιστημιακό έτος 2016-2017 ορίζεται σε είκοσι (20) ανά ειδίκευση, με ανώτατο όριο τους σαράντα (40) φοιτητές. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του τμήματος ΔΕΣ (κατά τις ώρες 10:00- 15:00) το αργότερο μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πτυχιούχους που γίνονται δεκτοί, τη διαδικασία της αξιολόγησης των υποψηφίων και τα δίδακτρα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα του Π.Μ.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://international.uom.gr/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος ΔΕΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τηλ. 2310 891507, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 


Σελίδα 6 από 124

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Νεες ευκαιριες αυτοαπασχολησης - Erasmus Νεων Επιχειρηματιων

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Latest News

vcounter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1151
mod_vvisit_counterYesterday4487
mod_vvisit_counterThis week37043
mod_vvisit_counterLast week27871
mod_vvisit_counterThis month211713
mod_vvisit_counterLast month118332
mod_vvisit_counterAll days17108495

We have: 92 guests online
IP: 54.162.241.40
 , 
Today: Νοε 25, 2017

ulti Clocks