www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Postgraduate -- Notice


ΠΜΣ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοπονήσσου 2016-17

Στον σύνδεσμο http://goo.gl/bzobgj μπορείτε να αναζητήσετε την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Λειτουργούν οι παρακάτω Κατευθύνσεις:

1. Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και από Απόσταση Εκπαίδευση

2. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

3. Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας

4. Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη

5. Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση

Υποβολή αιτήσεων: έως 31 Αυγούστου 2016

Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://dsep.uop.gr

Γραμματεία Προγράμματος: κ. Φανή Δήμα, τηλ. 2741074994, κ. Βιβή Ασπρούδη, τηλ. 2741074999  e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )

 

ΠΜΣ "Κλινική Εργοσπιρομετρία,Άσκηση και Αποκατάσταση" Ιατρικής Σχολής

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ-Master) στην «ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ», (M.Sc. in «Clinical Ergospirometry, Exercise and Rehabilitation»)

Διάρκεια

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2016 και περιλαμβάνει 4 διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωσή του.

Δεκτοί υποψήφιοι και αριθμός εισακτέων

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων και ΤΕΙ της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι τμημάτων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με γνωστικό αντικείμενο Επιστήμες Υγείας, όπως Ιατρική, Νοσηλευτική, Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό, Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογία, και Κοινωνικές Επιστήμες, Διαιτολογία, Βιοπληροφορική και Βιοτεχνολογία, εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για εισαγωγή στο πρόγραμμα.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 40 κατ’ ανώτατο όριο.

Δίδακτρα

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 Ευρώ ανά εξάμηνο.

Υποβολή αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 25/05/2016 έως και 20/06/2016. Η αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα μπορούν να υποβάλονται ηλεκτρονικά με αποστολή στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατά την προσέλευση για συνέντευξη.

Εναλλακτικά, τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Δευτέρα και Τετάρτη, ώρες 15:00 – 18:00) ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς / με courier στην διεύθυνση:

Γ.Ν.Α «Ευαγγελισμός»

Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ

Κτήριο «Οίκος Αδελφών», 4ος όροφος

Γραμματεία του ΠΜΣ «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση»

Υπόψη Καθ. Σεραφείμ Νανά

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση

2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος

3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών

4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)

5. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους

σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής

6. Αποδεικτικό επάρκειας Αγγλικής γλώσσας

7. Βιογραφικό σημείωμα

8. Δύο συστατικές επιστολές (τουλάχιστον η μία από μέλος ΔΕΠ)

9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

10. Ερευνητική εμπειρία

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

* Για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ», (M.Sc. in «Clinical Ergospirometry, Exercise and Rehabilitation») της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και την 13η Ιουλίου 2016. Η αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με αποστολή στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Εναλλακτικά, τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Δευτέρα και Τετάρτη, ώρες 15:00 – 18:00) ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς / με courier.

 

ΠΜΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΜΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - MSc in Energy Systems, που διεξάγεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του  ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Heriot Watt της Σκωτίας.

 

ΠΜΣ «ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου» για το ακαδ. έτος 2016-17, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το ΠΜΣ «Γενετική του Ανθρώπου» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο πεδίο της Γενετικής του Ανθρώπου, αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν ακαδημαϊκά/ ερευνητικά Ιδρύματα, κέντρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιωτικά βιοϊατρικά και διαγνωστικά εργαστήρια, εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες.

Βασικοί Στόχοι του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση των επιστημόνων σε θέματα σχετικά με τη Γενετική του Ανθρώπου, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση του να έχουν αποκτήσει:

- ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο στη Γενετική του Ανθρώπου (Μοριακή Γενετική, Κυτταρογενετική, Μοριακή Κυτταρογενετική, Βιοχημική Γενετική, Γενετική καρκίνου, Φαρμακογενετική, Αρχέγονα βλαστικά κύτταρα κ.α.)

- γνώσεις των σύγχρονων τεχνολογιών για την μελέτη και διάγνωση των γενετικών νοσημάτων

- απαραίτητες γνώσεις για τη στελέχωση Δημοσίων φορέων, Ιδιωτικών εργαστηρίων, εταιρειών  βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικών εταιρειών.

- το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο για να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους ως υποψήφιοι διδάκτορες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 1 έτος (δύο διδακτικά εξάμηνα). Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 3.400 ευρώ. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο σε είκοσι (20).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένων Παν/μίων της αλλοδαπής, απόφοιτοι Σχολών Ιατρικής, Επιστημών Ζωής (Life Sciences) Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

1. Αίτηση Συμμετοχής (υπόδειγμα στο site)

2. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος

3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (υπόδειγμα στο site)

5. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις/Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

7. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπ/σης κ.λπ)

8. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή ερευνητές Α΄ αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

9. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας

10. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

11. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής)

12. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος»

Υποβολή αιτήσεων από 16/05/2016 έως 25/09/2016

Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων:

1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Γραφείο Καθ. Α.Τσέζου 3ος όροφος – Βιόπολις-Μεζούρλο Τ.Κ.41500 - Λάρισα

2. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Εργαστ. Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής Δ/ντρια Α.Τσέζου , επίπεδο 0 – Μεζούρλο Τ.Κ. 41110 - Λάρισα

Τηλέφωνα πληροφοριών: 2410685593, 2413502557 fax: 2410685542

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , ιστοχώρος: http://www.med.uth.gr/ &  www.med.uth.gr

 

Master of Science (MSc) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην:

1) « Τραπεζική και Χρηματοοικονομική»

2) « Διοίκηση»

3) «Οικονομική της Άμυνας»

4) «Δημοσία διοίκηση & αυτοδιοίκηση»

όλες οι κατευθύνσεις του Προγράμματος:

-  Οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) επιπέδου Master of Science (MSc) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική»

-  Απευθύνονται σε όσους/όσες επιθυμούν:

 

  • να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας
  • να διευρύνουν τις γνώσεις τους
  • να προετοιμαστούν για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 18 μηνών για πλήρη φοίτηση ή 36 μηνών για μερική φοίτηση και γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι αξιολογούνται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν Παρασκευή 1η Ιουλίου 2016 ενώ η έναρξη μαθημάτων θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου.

To Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει 4 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. To Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικά μαθήματα και δύο μαθήματα επιλογής. Το Γ’ εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα για τις δύο πρώτες κατευθύνσεις γίνονται Δευτέρα με Πέμπτη μετά τις 16.00, ενώ για τις δύο τελευταίες Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο μέχρι τις 15.00

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του ΠΜΣ μέχρι την Τετάρτη 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (ώρα 19:00). Δεν θα δοθεί παράταση

Πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο 24210-74700, Τρίτη ως Παρασκευή 16.00-19.00 και στην ιστοσελίδα: http://master.econ.uth.gr/

 

 

 

Professor Michel S. Zouboulakis,

Head, Department of Economics, University of Thessaly,

Korai str. 43, 38333 Volos – Greece

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Tel. XX3024210 74882, Fax: XX3024210 74772

 

http://www.routledge.com/books/details/9780415530842/

 

 


Σελίδα 8 από 124

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Νεες ευκαιριες αυτοαπασχολησης - Erasmus Νεων Επιχειρηματιων

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Latest News

vcounter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday227
mod_vvisit_counterThis week5031
mod_vvisit_counterLast week4616
mod_vvisit_counterThis month9647
mod_vvisit_counterLast month51444
mod_vvisit_counterAll days17295661

We have: 84 guests online
IP: 54.227.48.147
 , 
Today: Φεβ 23, 2018

ulti Clocks