www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Postgraduate -- Notice


ΠΜΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΜΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - MSc in Energy Systems, που διεξάγεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του  ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Heriot Watt της Σκωτίας.

 

ΠΜΣ «ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου» για το ακαδ. έτος 2016-17, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το ΠΜΣ «Γενετική του Ανθρώπου» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο πεδίο της Γενετικής του Ανθρώπου, αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν ακαδημαϊκά/ ερευνητικά Ιδρύματα, κέντρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιωτικά βιοϊατρικά και διαγνωστικά εργαστήρια, εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες.

Βασικοί Στόχοι του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση των επιστημόνων σε θέματα σχετικά με τη Γενετική του Ανθρώπου, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση του να έχουν αποκτήσει:

- ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο στη Γενετική του Ανθρώπου (Μοριακή Γενετική, Κυτταρογενετική, Μοριακή Κυτταρογενετική, Βιοχημική Γενετική, Γενετική καρκίνου, Φαρμακογενετική, Αρχέγονα βλαστικά κύτταρα κ.α.)

- γνώσεις των σύγχρονων τεχνολογιών για την μελέτη και διάγνωση των γενετικών νοσημάτων

- απαραίτητες γνώσεις για τη στελέχωση Δημοσίων φορέων, Ιδιωτικών εργαστηρίων, εταιρειών  βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικών εταιρειών.

- το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο για να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους ως υποψήφιοι διδάκτορες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 1 έτος (δύο διδακτικά εξάμηνα). Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 3.400 ευρώ. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο σε είκοσι (20).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένων Παν/μίων της αλλοδαπής, απόφοιτοι Σχολών Ιατρικής, Επιστημών Ζωής (Life Sciences) Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

1. Αίτηση Συμμετοχής (υπόδειγμα στο site)

2. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος

3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (υπόδειγμα στο site)

5. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις/Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

7. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπ/σης κ.λπ)

8. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή ερευνητές Α΄ αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

9. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας

10. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

11. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής)

12. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος»

Υποβολή αιτήσεων από 16/05/2016 έως 25/09/2016

Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων:

1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Γραφείο Καθ. Α.Τσέζου 3ος όροφος – Βιόπολις-Μεζούρλο Τ.Κ.41500 - Λάρισα

2. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Εργαστ. Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής Δ/ντρια Α.Τσέζου , επίπεδο 0 – Μεζούρλο Τ.Κ. 41110 - Λάρισα

Τηλέφωνα πληροφοριών: 2410685593, 2413502557 fax: 2410685542

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , ιστοχώρος: http://www.med.uth.gr/ &  www.med.uth.gr

 

Master of Science (MSc) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην:

1) « Τραπεζική και Χρηματοοικονομική»

2) « Διοίκηση»

3) «Οικονομική της Άμυνας»

4) «Δημοσία διοίκηση & αυτοδιοίκηση»

όλες οι κατευθύνσεις του Προγράμματος:

-  Οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) επιπέδου Master of Science (MSc) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική»

-  Απευθύνονται σε όσους/όσες επιθυμούν:

 

  • να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας
  • να διευρύνουν τις γνώσεις τους
  • να προετοιμαστούν για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 18 μηνών για πλήρη φοίτηση ή 36 μηνών για μερική φοίτηση και γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι αξιολογούνται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν Παρασκευή 1η Ιουλίου 2016 ενώ η έναρξη μαθημάτων θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου.

To Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει 4 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. To Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικά μαθήματα και δύο μαθήματα επιλογής. Το Γ’ εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα για τις δύο πρώτες κατευθύνσεις γίνονται Δευτέρα με Πέμπτη μετά τις 16.00, ενώ για τις δύο τελευταίες Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο μέχρι τις 15.00

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του ΠΜΣ μέχρι την Τετάρτη 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (ώρα 19:00). Δεν θα δοθεί παράταση

Πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο 24210-74700, Τρίτη ως Παρασκευή 16.00-19.00 και στην ιστοσελίδα: http://master.econ.uth.gr/

 

 

 

Professor Michel S. Zouboulakis,

Head, Department of Economics, University of Thessaly,

Korai str. 43, 38333 Volos – Greece

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Tel. XX3024210 74882, Fax: XX3024210 74772

 

http://www.routledge.com/books/details/9780415530842/

 

 

ΠΜΣ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει στο πλαίσιο του ανανεωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα” τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Στο site του ΠΜΣ http://tst.uop.gr/ βρίσκονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω ΠΜΣ. 

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://apply-telecom.uop.gr/ μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2016.

 

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική

Τα Τμήματα “Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική” και “Πληροφορικής” της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών - φοιτητριών στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

«Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»

με στόχο την ειδίκευση πτυχιούχων/διπλωματούχων επιστημόνων στους τομείς:

α) της Υπολογιστικής Ιατρικής, της Υπολογιστικής Βιολογίας και των Εφαρμογών τους (ροή Βιοϊατρικής), και β) της Ασφάλειας Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, της Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, και της Προσομοίωσης (ροή Πληροφορικής).

Δικαίωμα εγγραφής

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας, διπλωματούχοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, και συναφών ειδικοτήτων των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης, προβλέπεται η εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. υποψηφίων διδακτόρων (του ΠΘ ή άλλων Ιδρυμάτων), οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε συγκεκριμένα μεταπτυχιακά μαθήματα.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ ανώτατο όριο ορίζεται σε τριάντα (30) ανά ροή.

Φοίτηση

Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και η διάρκειά του ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα από την ημερομηνία της εγγραφής.

Το Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής κατά τη διάρκεια των δύο (2) πρώτων εξαμήνων και υποχρεωτική εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου. Το ΜΔΕ απονέμεται μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), που κατανέμονται ως εξής:

 

  • τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες σε κάθε ένα από τα πρώτα δύο εξάμηνα. Οι πιστωτικές μονάδες συγκεντρώνονται με την επιτυχημένη παρακολούθηση και εξέταση σε σειρά μεταπτυχιακών μαθημάτων και
  • τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες με την επιτυχή εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας.

 

Τα μαθήματα των δύο ροών (Βιοϊατρικής και Πληροφορικής) είναι ανεξάρτητα και προσφέρονται από τα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΠΘ.

Για την παρακολούθηση και απόκτηση του ΜΔΕ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλουν δίδακτρα, ύψους 1500 ευρώ. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά, κατά την εγγραφή των φοιτητών στα τρία εξάμηνα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στο ιδρυτικό ΦΕΚ, τον κανονισμό λειτουργίας και την ύλη των διδασκόμενων μαθημάτων, που υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://www.icb.sci.uth.gr/

Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά

Η πρώτη περίοδος υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας είναι από 1 Ιουνίου 2016 έως 30 Ιουλίου 2016 και η δεύτερη από 1 Σεπτεμβρίου 2016 έως 9 Σεπτεμβρίου 2016.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ καθημερινά 11:00-13:00, στη διεύθυνση: Παπασιοπούλου 2-4, Τ.Κ:35131, Λαμία.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

1. Αίτηση (βρίσκεται στη ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. http://www.icb.sci.uth.gr/ → Αίτηση υποψηφιότητας στο Δ.Π.Μ.Σ. ή παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος, ή βεβαίωση της γραμματείας του εκπαιδευτικού ιδρύματος  προέλευσης των υποψηφίων για την εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων υποχρεώσεών τους

4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)

5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

7. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λ.π.)

8. Όλα τα ως άνω δικαιολογητικά κατατίθενται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Υποψήφιος ο οποίος κατά την υποβολή δεν είναι κάτοχος πτυχίου/διπλώματος, είναι υποχρεωμένος να το προσκομίσει κατά την ημερομηνία εγγραφής του (εφόσον επιλεγεί).

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., στο ισόγειο της Σχολής Θετικών Επιστημών, κα Ραφαηλίδου, 22310-66703 και κα Λεκάτη, 22310-66731.

 


Σελίδα 8 από 123

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Νεες ευκαιριες αυτοαπασχολησης - Erasmus Νεων Επιχειρηματιων

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Latest News

vcounter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday169
mod_vvisit_counterYesterday3701
mod_vvisit_counterThis week11411
mod_vvisit_counterLast week24683
mod_vvisit_counterThis month91394
mod_vvisit_counterLast month168913
mod_vvisit_counterAll days16764175

We have: 135 guests online
IP: 54.159.113.182
 , 
Today: Σεπ 26, 2017

ulti Clocks