www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Scholarships -- Notice
Scholarship Notice

Έξι υποτροφίες εσωτερικού για σπουδές Πρώτου Κύκλου ακαδ. έτους 2014–2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΙΑΛΕΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ»

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης έξι (6) υποτρόφων εσωτερικού για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) ακαδ. έτους 2014–2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΙΑΛΕΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Attachments:
Download this file (180815_prokirixi_KYPRIANIDH.doc)180815_prokirixi_KYPRIANIDH.doc[ ]87 Kb
 

FULBRIGHT GREECE: Προκήρυξη Προγραμμάτων Υποτροφιών για Έλληνες Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Προγράμματα Υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017:

Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Εγγραφή από Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 έως Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι αναγνωρισμένων ελληνικών πανεπιστημίων ή πολυτεχνικών σχολών. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες χορηγούνται στους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στον κλάδο τους και σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό.
Αναλυτικές πληροφορίες  http://www.fulbright.gr/

Πρόγραμμα για Επιστήμονες
Εγγραφή από Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 έως Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης
Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν καθηγητές πανεπιστημίων ή πολυτεχνικών σχολών και ερευνητές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εµπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου τους. Αίτηση µπορούν να υποβάλουν για οποιονδήποτε επιστημονικό κλάδο στον οποίο επιθυµούν να δώσουν διαλέξεις ή/και να κάνουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών µε τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Οι υποτροφίες αυτές έχουν διάρκεια από τρεις έως έξι µήνες και αφορούν όλους τους επιστημονικούς κλάδους.

Αναλυτικές πληροφορίες  http://www.fulbright.gr/

Πρόγραμμα για Καλλιτέχνες
Εγγραφή  από Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015 έως Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης
Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

Η υποτροφία αυτή αφορά καλλιτέχνες που έχουν ήδη τουλάχιστον πέντε χρόνια επαγγελµατικής δραστηριότητας. Προορίζεται κυρίως για καλλιτέχνες οι οποίοι επιθυμούν  να μελετήσουν, να βελτιώσουν την τεχνική τους, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν εμπειρία στις Ηνωμένες Πολιτείες στους τομείς των καλών τεχνών, της δημιουργικής γραφής, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της φωτογραφίας, και των ψηφιακών τεχνών. Το Ίδρυμα δίνει έμφαση σε  πρωτοποριακές προτάσεις οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης σε μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ της Ελλάδος και των Η.Π.Α. 

Αναλυτικές πληροφορίες  http://www.fulbright.gr/

Πρόγραμμα για Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Study of the United States Institutes (SUSI)

Εγγραφή από Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015 έως Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

Το «Ινστιτούτο Αμερικανικών Σπουδών», ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας πέντε εβδομάδων, απευθύνεται σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν αγγλικά, καθώς και σε επαγγελματίες που ασχολούνται µε την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών, την εκπαίδευση διδασκόντων και τη συγγραφή σχολικών βιβλίων και εγχειριδίων. Πρόκειται για σεμινάριο µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και τη διεύρυνση των προγραμμάτων σπουδών σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και σχολικά συστήµατα. Τα σχετικά σεμινάρια του Ινστιτούτου σε πανεπιστήμια των Ηνωµένων Πολιτειών εστιάζουν σε θέµα ή αντικείμενο που συνδέεται µε τις Αμερικανικές Σπουδές.

Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbright.gr/

Πρόγραμμα Fulbright Schuman για Επιστήμονες

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης
1 Δεκεμβρίου 2015

To πρόγραμμα Fulbright-Schuman το διαχειρίζεται το Commission for Educational Exchange between the United States, Belgium and Luxembourg (Βρυξέλλες) και απευθύνεται σε πολίτες της ΕΕ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν καθηγητές κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και ερευνητές/φοιτητές κατά τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών σε επιστημονικούς κλάδους που έχουν σχέση με EU affairs ή US-EU relations  για διαλέξεις ή/και για να κάνουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών µε τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Αίτηση μπορούν αν υποβάλουν επίσης επαγγελματίες σε διοικητικές θέσεις στο χώρο της διεθνούς εκπαίδευσης (στελέχη γραφείων διεθνών σχέσεων/προγραμμάτων ανταλλαγών, στελέχη γραφείων διασύνδεσης). Οι υποτροφίες, ανάλογα με την κατηγορία, έχουν διάρκεια από τρεις ή έξι μήνες (το λιγότερο) έως εννέα μήνες (το μέγιστο).
Αναλυτικές πληροφορίες   http://www.fulbrightschuman.eu/

 

Υποτροφίες Ακαδημίας Αθηνών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016,  από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως της Ακαδημίας Αθηνών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,  και παρακαλούμε για την ενημέρωση, με όποιον τρόπο κρίνετε πρόσφορο, όσων ενδεχομένως ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συνοδευομένων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΣ- MSs in Energy Systems, TEI Πειραιά

Το Εργαστήριο Ηπίων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος του AΕΙ Πειραιά T.T., στα πλαίσια ενίσχυσης της έρευνας στον τομέα της Ενέργειας και της υποστήριξης της
Αριστείας, προσφέρει υποτροφίες Αριστείας στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «MSc in Energy Systems», που συμβάλλουν στην παρακολούθηση
και ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα:
1. Παρέχονται ερευνητικές Υποτροφίες ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ από την καταβολή των διδάκτρων του δευτέρου έτους για το 20% των μεταπτυχιακών φοιτητών για το Τμήμα εισαγωγής του
Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση των μαθημάτων του πρώτου έτους.
2. Παρέχονται ερευνητικές Υποτροφίες Μερικής ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (50%) από την καταβολή των διδάκτρων του δευτέρου έτους για το επόμενο 30% των μεταπτυχιακών φοιτητών για
το Τμήμα εισαγωγής του Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την ανάλογη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση των μαθημάτων του πρώτου έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του MSc in Energy Systems.

Τηλεφωνική επικοινωνία: 210-5381143, 210-5381493 Τηλ & Φαξ: 210-5450959, 210-5381467 (Δευτέρα- Παρασκευή ώρες 09:00-16:00 και Σάββατο 9:00-14:00)

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , URL:www.sealab.gr

   

Προκήρυξη_EOX_IKY

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την συμπληρωματική προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών στο πλαίσιο προγράμματος ΙΚΥ- ΕΟΧ με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή Τμήματος διδακτορικής διατριβής στις δότριες χώρες του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, ακαδ. έτους 2014/2015. Το πρόγραμμα επαναπροκηρύχθηκε με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 5η Ιουνίου 2015.

http://www.iky.gr/

 

Προκήρυξη για μεταπτυχιακές υποτροφίες 2015-2016

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master’s) σε όλα τα επιστημονικά πεδία και 2 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο πεδίο των ναυτικών και ναυτιλιακών σπουδών μέσω του «Πλωτού Μουσείου Νεράιδα» (Ν.Π.Ι.Δ.), για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Δείτε την προκήρυξη http://www.latsis-foundation.org/

   

Υποτροφίες Ιδρύματος "Χρυσόστομος Βογιατζής"

Το κοινωφελές Ίδρυμα «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ» θα χορηγήσει α) (4) τέσσερις υποτροφίες για σπουδαστές στα Α.Ε.Ι. και β) (1) μια υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε τμήμα Α.Ε.Ι. του εξωτερικό.Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στα  γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κιλκίς,  45 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση, δηλαδή από Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι Παρασκευή 10 Απριλίου 2015 (ώρες 09:00 – 13.00), αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά (πληροφ. στο τηλ. 23410-22248 κ. Δημοσθένη Κουσκούκη και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) Συγκεκριμένα:

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος αποφάσισε να χορηγήσει συνολικά (5) πέντε υποτροφίες εκ των οποίων (4) τέσσερις για προπτυχιακούς φοιτητές/τριες στα Α.Ε.Ι. της χώρας και (1) μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οι απόφοιτοι του Β’ Λυκείου Κιλκίς, που σπουδάζουν στα Α.Ε.Ι. της χώρας ή στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές και διακρίνονται για την επιμέλειά τους, την υψηλή τους επίδοση και το ήθος τους, αλλά στερούνται οικονομικών πόρων. Κατά προτίμηση θα προηγούνται μαθητές καταγόμενοι από την Ανατολική Ρωμυλία, εφόσον βέβαια συγκεντρώνουν τα προαναφερόμενα προσόντα.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις για υποτροφίες (4+1), από τους έχοντες τα προσόντα κατάταξης που ορίζει ο νόμος, υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης του κενού θέσεων/θέσης υποτροφίας για μεν τους προπτυχιακούς από  μεταπτυχιακούς αλλά και το αντίστροφο. Έτσι, ώστε, να μην μείνουν κενές θέσεις/θέση υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Η επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης του ιδρύματος του παρόντος οργανισμού, του Α.Ν.2039/39 (Φ.Ε.Κ. 455/24-10-39 τ.Α) «περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ Κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», του από 18/23-8-1941 Κ.Δ. (ΦΕΚ 286/Α/23-8-1941) «περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα πρόσωπα νομικά ή φυσικά πλην του κράτους», τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (Φ.Ε.Κ. 185/10-9-2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και ύστερα από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Καθηγητών του Β’ Λυκείου Κιλκίς, η οποία θα έχει καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά εντός διορίας 45 ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της απόφασης στις εφημερίδες. Μετά το πέρας της ορισθείσας από την προκήρυξη καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά παρά μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμία υποβολής αιτήσεων. 
Α. Για τους προπτυχιακούς :
1. Απολυτήριο Λυκείου με επίδοση τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία».
2. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Α.Ε.Ι. (από την Γραμματεία της Σχολής) όπου να αναγράφεται η σειρά επιτυχίας κατά τις εισιτήριες εξετάσεις.
3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή αντίγραφο αυτού, φόρου εισοδήματος για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη της οικογένειας του υποψηφίου και του ιδίου υποψηφίου, εφόσον διαθέτει εισόδημα.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί των περιουσιακών στοιχείων αυτού και της οικογενείας τους.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του υποψηφίου όπου να δηλώνει ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το Ίδρυμα Χρυσοστόμου Βογιατζή ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει από υπαιτιότητά του από υποτροφία που του απονεμήθηκε στο παρελθόν.
6. Αντίγραφο εντύπου Ε9 θεωρημένο από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή εφόσον έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά εκτυπωμένο αντίγραφο αυτού συνοδευμένο από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό είναι αληθινά.
7. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων (ΕΤΑΚ) και έκτακτης εισφοράς της οικογένειας του υποψηφίου και του ιδίου.
8. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
9. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα ή Δημοτολόγια του Δήμου, από όπου να προκύπτει ότι υπάρχει καταγωγή από την Ανατολική Ρωμυλία, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.
10. Συνολική βεβαίωση του Συλλόγου Καθηγητών, από όπου να προκύπτει για κάθε ένα μαθητή που έχει εισαχθεί στα Α.Ε.Ι..
α) το έτος αποφοίτησής του.
β) η φοίτησή του στο Β’ Λύκειο.
γ) η αναλυτική βαθμολογία του, κατά τις εισαγωγικές στα Α.Ε.Ι. εξετάσεις.
δ) ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών τάξεων του Λυκείου. (Η επίδοση «Λίαν Καλώς» στο Απολυτήριο Λυκείου αποτελεί αναγκαίο προαπαιτούμενο.)
ε) το ήθος, η διαγωγή και η επιμέλειά του.
11. Πιστοποιητικό γεννήσεως από τον Δήμο στο οποίο να φαίνεται η κτήση της ελληνικής ιθαγένειάς του ή της καταγωγής του και ότι ο υποψήφιος δεν είναι μεγαλύτερος από 36 ετών.
Β. Για τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των προπτυχιακών σπουδαστών, εκτός του υπ. αριθ. 10 δικαιολογητικού, αντί αυτού θα προσκομισθεί βεβαίωση του 2ου Λυκείου Κιλκίς όπου θα προκύπτει η φοίτηση του υποψηφίου στο 2ο Λύκειο καθώς και το έτος αποφοίτησής του.
Επιπλέον αντίγραφο πτυχίου με επίδοση τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» συνοδευμένο από πιστοποιητικό εγγραφής σε μεταπτυχιακό τμήμα σχολής του εξωτερικού ακολουθούμενο από επίσημη μετάφραση.

Όσο αφορά τους προπτυχιακούς σπουδαστές, το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται σε 150,00 ευρώ  και για εννιά (9) μήνες για κάθε ακαδημαϊκό έτος σπουδών μέχρι τη λήξη των κανονικών τους σπουδών. Και σε 150,00 ευρώ μηνιαίως και για δώδεκα μήνες (12) μήνες για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 για τους μεταπτυχιακούς.

Επισημαίνεται ότι η πράξη ανακήρυξης  των υποτρόφων πρέπει να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Β’ Λυκείου Κιλκίς καθώς και στο Δήμο Κιλκίς για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να υποβάλλουν ένσταση, εάν επιθυμούν, σε 10 μέρες. Οι υποτροφίες θα καταβάλλονται  στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις του από 18/23-8-1941 Κ.Δ., του Α.Ν. 2039/39 και του Ν. 4182/13 και θα διακόπτονται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των παραπάνω νόμων. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να παρακολουθεί την όλη πορεία των σπουδών, των υποτρόφων και να αξιώνει την υποβολή, ανά έτος, αποδεικτικών στοιχείων της επίδοσης τους. Η μη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνεπάγεται τη διακοπή της υποτροφίας. Το Δ.Σ. υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά της επιλογής και ανακήρυξης υποτρόφων του ιδρύματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας – Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Προκήρυξη Υποτροφιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

http://www.helpe.gr/

 

Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016- Wallonie-Bruxelles International.be

Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από τον φορέα Wallonie-Bruxelles International.be.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται  τις ακόλουθες ιστοσελίδες προκειμένου αντλήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή http://www.wbi.be/fr/inwbi και  http://www.studyinbelgium.be/

 


Σελίδα 3 από 54

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Νεες ευκαιριες αυτοαπασχολησης - Erasmus Νεων Επιχειρηματιων

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)