www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Scholarships -- Notice
Scholarship Notice

5 υποτροφίες από το Ίδρυμα του Λοχαγού Φανουράκη για υποψήφιους με καταγωγή από την Κω ή την Χάλκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
Το ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 πέντε (5) υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές ή μεταδιδακτορικές (έρευνα) σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων
Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τις εξής προϋποθέσεις:
α) να κατάγονται από τις νήσους Χάλκη ή Κω της Δωδεκανήσου
β) να στερούνται των αναγκαίων ίδιων πόρων
γ) να μην έχουν λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές
δ) να έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους
ε) γνώση ξένης γλώσσας
Προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων, που μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικά (Τ.Θ. 17050) ή στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Μαρασλή 21-23, 106 76, Αθήνα), ορίζεται η 10η Ιουνίου 2013.
Για πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Ιδρύματος ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και στα τηλέφωνα: 2107249940-2107214604 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-15.00.

Πηγή: http://www.kosnews24.gr/

 

Junior Economics Lecturer

USE is looking for an enthusiastic and inspired person to fill a temporary teaching position from mid august.

Περισσότερες Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Πηγή: https://www.academictransfer.com/

Ημερομηνία: 23/4/2013

 

Υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες από το ίδρυμα Λεβέντη

Το Ίδρυμα Λεβέντη μέσω του Foundation’s Educational Grants Scheme που είναι ένα ετήσιο πρόγραμμα επιδοτήσεων και προορίζεται για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. Μεταδιδακτορική έρευνα δεν περιλαμβάνεται.
Ανακονωσε την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα.
Αιτήσεις υποψηφίων που φοιτούν και δεν έχουν ακόμη αποκτήσει το πρώτο πτυχίο δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν στην αγγλική γλώσσα.

Το σύστημα ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανοίξει την 1η Απριλίου. Οι αιτήσεις ανανέωσης υποτροφιών θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Απριλίου. Για όλες τις άλλες εφαρμογές, η προθεσμία υποβολής είναι η 31η Μαΐου.

Πηγή: http://www.leventisscholarships.org/


 

Υποτοφία Καρέλια

Προκήρυξη υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.
Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια προκηρύσσει πρόγραμμα χορηγήσεως υποτροφιών σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχία Masters και Διδακτορικό) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα
Θα χορηγηθούν δώδεκα (12) υποτροφίες, ύψους 5.000,00 ευρώ (πέντε χιλιάδων ευρώ) εκάστη,  για  σπουδές στους  κλάδους  :
1.    Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη,
2.    Ναυτιλιακές Σπουδές,
3.    Διοίκηση Επιχειρήσεων,
4.    Δημόσια Διοίκηση,
5.    Περιβάλλον και Ανάπτυξη,
6.    Αγροτική Οικονομία.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό   
Θα χορηγηθούν τριάντα  (30) υποτροφίες, ύψους 20.000,00 ευρώ (είκοσι χιλιάδων ευρώ) εκάστη, για  σπουδές στους κλάδους:
1.    Regional Economics and Development,
2.    Industrial Economics,
3.    Shipping, Trade and Finance,
4.    Business Administration,
5.    Public Administration,
6.    Environmental Economics,
7.    Agricultural Economics.

Οι   υποψήφιοι πρέπει να πληρούν σωρρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
1.    Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.
2.    Να είναι ηλικίας έως 30 ετών.
3.    Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε τομέα της Οικονομικής Επιστήμης.
4.    Να έχουν ελάχιστο βαθμό πτυχίου 8/10 (ή ανάλογο για Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού).
5.    Να έχουν έγγραφη αποδοχή από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται η υποτροφία.
6.    Για σπουδές στην Ελλάδα, να έχουν άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου.
7.    Για σπουδές στο εξωτερικό, να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας στην οποία διδάσκεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται η υποτροφία και να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου.
8.    Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, κρατικό ή μη.

Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπόψη κατά σειράν σπουδαιότητος τα ακόλουθα κριτήρια:
1.    Τη βαθμολογία των υποψηφίων σε συνδιασμό με την αξιολογική κατάταξη του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προέλευσης.
2.    Την αξιολογική κατάταξη του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προορισμού.
3.    Το έτος σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία. Προτεραιότητα δίδεται στους πρωτοετείς φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
4.    Την κατοχή ή μη άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Προτεραιότητα δίδεται σε φοιτητές που δεν κατέχουν άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών.
5.    Τη γνώση ξένων γλωσσών και τα αντίστοιχα πτυχία των υποψηφίων.
6.    Την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων.
7.    Την εκτίμηση της γενικής προσωπικότητας των υποψηφίων βάσει των στοιχείων της αιτήσεως ή βάσει προσωπικής συνέντευξης.
Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του ως προς τον βέλτιστο συνδιασμό των ως άνω κριτηρίων καθώς και για την κατανομή των υποτρόφων μεταξύ Masters και PhD ανάλογα με τον αριθμό του συνόλου των υποψηφίων.
Σημειώνεται επίσης ότι η επιλογή των υποψηφίων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος τελεί σε κάθε περίπτωση υπό την έγκριση της Επιτροπής Εθνικών Κληροδοτημάτων. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο γεγονός ότι η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής ενίοτε έπεται και αυτής της ολοκλήρωσης των σπουδών των υποτρόφων και μπορεί να αναιρέσει αναδρομικά την επιλογή τους, κάτι για το οποίο το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια ουδεμία ευθύνη φέρει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Ιδρύματος, Βασ. Αμαλίας 32, 4ος όροφος, τηλ. : 210-3318074, Fax 210-3318075, ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα  : www.kareliafoundation.org.gr 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 10/6/2013.     



 

Υποτροφίες Μonbukagakusho(ΜΕΧΤ)

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες Μonbukagakusho(ΜΕΧΤ) σε Έλληνες ερευνητές που επιθυμούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιαπωνία, για μια περίοδο ενάμισι ή δύο ετών από τον Απρίλιο ή τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το καινούργιο πρόγραμμα υποτροφίας Monbukagakusho (MEXT) για το 2014, η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 31 Μαϊου 2013.

Πηγή: http://www.gr.emb-japan.go.jp/


 

Postdoctoral Position in Laser Biomimetic Processing of Materials at Foundation for Research and Technology - Hellas (Crete)

The Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH), located at Heraklion in Greece, offers a postdoctoral position in Laser Biomimetic Processing of Materials.

Potential applications include a) biomimetic scaffolds for hosting 3D cultures of neural stem cells b) microfluidic platforms for biomedical applications.

Application deadline: 31/05/2013.

Further information available at: http://ec.europa.eu


 

PhD Position in Scaffolds Functionalization at Foundation for Research and Technology – Hellas (Crete)

The Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH), located at Heraklion in Greece, offers a PhD Position in scaffolds functionalization.

Application deadline: 31/05/2013.

Further information available at: http://ec.europa.eu




 

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια προκηρύσσει πρόγραμμα χορηγήσεως υποτροφιών σε αριστούχους υποψήφιους για μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχία Masters και Διδακτορικό) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ελλάδος και εξωτερικού.
Συγκεκριμένα, θα χορηγηθούν δώδεκα (12) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στους κλάδους:

 • Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Ναυτιλιακές Σπουδές
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη
 • Αγροτική Οικονομία

Για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό θα χορηγηθούν τριάντα (30) υποτροφίες για σπουδές στους κλάδους:

 • Regional Economics and Development
 • Industrial Economics
 • Shipping, Trade and Finance
 • Business Administration
 • Public Administration
 • Environmental Economics
 • Agricultural Economics

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν Έλληνες πολίτες απόφοιτοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε τομέα της Οικονομικής Επιστήμης, έως 30 ετών.
Καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί στις 10 Ιουνίου 2013.

Πηγή: http://www.neolaia.gr/


 

Υποτροφίες PwC 2013-2014

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 30 Απριλίου 2013

Η PwC Ελλάδας ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
Οι υποτροφίες προσφέρονται για την πλήρη ή μερική κάλυψη διδάκτρων, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (εξαιρουμένων επαγγελματικών τίτλων και διδακτορικών) και θα πρέπει να αντιστοιχούν στους εξής κλάδους:

Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής, Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τραπεζικής, Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Ρίσκου, Πληροφοριακών Συστημάτων & Ασφαλείας, Ναυτιλίας, Στατιστικής, Αναλογιστικής (Actuarial)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
1. Αποφοίτους/τελειοφοίτους ΑΕΙ
2. Στελέχη – εταιρείες μπορούν να προτείνουν στελέχη τους για υποτροφία

Πηγή: http://www.pwc.com


 

Δύο Υποτροφίες σε υποψήφιους Διδάκτορες στα Πλαίσια του ΕΠ «SCoRPiO— Significance-Based Computing for Reliability and Power Optimization» του Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «SCoRPiO— Significance-Based Computing for Reliability and Power Optimization» πρόκειται να χορηγήσεις δύο (2) μεταπτυχιακές υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες.

Το αντικείμενο εργασίας των δύο (2) υποψήφιων διδακτόρων θα είναι η έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού συστημάτων, υλικού και αρχιτεκτονικών για significance-based πλατφόρμες.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να είναι της ειδικότητας ΠΕ Μηχανικού Η/Υ ή ΠΕ Πληροφορικής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών: 19/04/2013.

Πηγή: http://www.certh.gr



 

2 Υποτροφίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Athens Information Technology (Αθήνα)

Το μη-κερδοσκοπικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (AIT), παρέχει στη Μ.Κ.Ο. «Αποστολή», της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών δύο πλήρεις υποτροφίες σε Έλληνες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει ήτοι: MScinInformation & TelecommunicationsTechnologies και MSc in Management of Business Innovation & Technology.

Το κόστος συνολικά των υποτροφιών στα ανωτέρω προγράμματα ανέρχεται στις 17.500 Ευρώ.

To AIT είναι μη-κερδοσκοπικό, ανεξάρτητο ινστιτούτο τεχνολογίας που συνδυάζει κορυφαίο εκπαιδευτικό προσωπικό και συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες, διεθνή ερευνητικά κέντρα και κορυφαία πανεπιστήμια ώστε να προσφέρει διεθνούς επιπέδου εκπαίδευση και προηγμένη έρευνα σε καινοτόμες τεχνολογίες.

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια.

Τα ακαδημαϊκά κριτήρια είναι δεδομένα για κάθε πρόγραμμα και η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται από την ακαδημαϊκή επιτροπή του AthensInformationTechnology.

Η ΜΚΟ «Αποστολή» θα εξετάσει τα κοινωνικά κριτήρια των υποψηφίων ενδιαφερομένων και θα κάνει τις πρέπουσες υποδείξεις οι οποίες θεωρούνται δεδομένες και ευπρόσδεκτες από το ΑΙΤ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/08/2013.

Πηγή: http://synodoiporia.blogspot.gr


 
Περισσότερα Άρθρα...


Σελίδα 10 από 54

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Νεες ευκαιριες αυτοαπασχολησης - Erasmus Νεων Επιχειρηματιων

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)